CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Regelui Spaniei Felipe al VI-lea

MAIESTATE,

Celebrarea Zilei Naţionale a Regatului Spaniei este o ocazie deosebită de a Vă transmite, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoţite de alese urări de pace şi prosperitate tuturor cetățenilor spanioli.

În acest context special, doresc să remarc relaţiile de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei, care se dezvoltă, de-a lungul anilor, sub semnul armoniei şi al sprijinului reciproc, atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi pe cea multilaterală.

Îmi exprim convingerea că amplificarea în continuare a parteneriatului moldo-spaniol va apropia şi mai mult ţările noastre de realizarea plenară a obiectivelor strategice naţionale, spre binele ambelor popoare.

Reiterînd felicitările cordiale prilejuite de Ziua Hispanității, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, expresia înaltei mele consideraţii.