CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Anunț pentru mass-media

În scopul facilitării accesului presei la evenimentele publice organizate de Președinția Republicii Moldova, începe procedura de acreditare permanentă a instituțiilor mass-media pe durata mandatului Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.

Pentru a obţine acreditare la Președinția Republicii Moldova, directorii instituțiilor mass-media vor completa formularul de acreditare, indicând numărul de legitimații solicitate. O instituție mass-media nu poate solicita mai mult de 4 legitimații de acreditare. Formularul și Regulamentul de acreditare sunt plasate pe site-ul Președinției, la rubrica ”Procedura de acreditare”: https://presedinte.md/rom/procedura-de-acreditare

Formularul va fi transmis în format electronic (document scanat sau fotografiat), iar, ulterior, și pe suport de hârtie, cu semnătura directorului și ștampila în original.

Potrivit Regulamentului de acreditare, legitimațiile vor fi acordate instituțiilor mass-media, nu jurnaliștilor în mod individual. Legitimațiile de acreditare permanentă vor fi valabile pe durata mandatului Președintelui în funcție al Republicii Moldova și vor expira odată cu expirarea mandatului Președintelui.

Mass-media va avea acces la acţiunile organizate în sediul Președinției pe baza legitimațiilor de acreditare și a  legitimațiilor de presă valabile.

Solicitările de acreditare urmează a fi expediate pe adresa de e-mail presa@prm.md până pe data de 15 februarie 2021.

Pentru alte detalii vă rugăm să contactați:

022 265 249