CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Contact

APARATUL PREȘEDINTELUI

Republica Moldova
Chișinău, MD 2073
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

cancelaria@prm.md

tel.: (+373) 22 265 236

 

SALA DE AUDIENȚĂ

str. Sfatul Țării, 53

DIRECȚIA PETIȚII ȘI AUDIENȚĂ

Natalia Chirtoacă
Șef direcție

 petitii@prm.md

tel.: (+373) 22 265 356
      
tel.: (+373) 22 265 354

Potrivit Codului administrativ nr.116 din 19.07.2018 petițiile pot fi depuse în scris ori expediate prin poștă sau fax, trimise în formă electronică, însoțite de semnătura electronică, sau expuse verbal în cadrul audienței.

 

Secția cetăţenie, graţiere și distincții de stat

Vladislav Poghircă
Șef serviciu

v.poghirca@prm.md

tel.: (+373) 22 265 256

 

CABINETUL DE HERALDICĂ

Silviu Tabac
Heraldist de Stat, șef serviciu

s.tabac@prm.md 

tel.: (+373) 22 265 355

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI COMUNICARE CU MASS-MEDIA 


Șef direcție

presa@prm.md

tel.: (+373) 22 265 251     

 

Secția relații externe:

Ștefan Gorban  (tel.: (+373) 22 265 336;  s.gorban@prm.md)

Iulian Digor      (tel.: (+373) 22 265 245; i.digor@prm.md)

Victor Ciobanu  (tel.: (+373) 22 265 244; v.ciobanu@prm.md)  


Secția protocol

Irina Tartacuța   (tel.: (+373) 22 265 229; i.tartacuta@prm.md)

Rodica Adamciuc (tel.: (+373) 22 265 306; r.adamciuc@prm.md)

Violeta Ijițchi      (tel.: (+373) 22 265 223); v.ijitchi@prm.md)

Adrian Ceaica    (tel.: (+373) 22 265 291); a.ceaica@prm.md)