CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Doamnei Halimah Yacob, Președintele Republicii Singapore

EXCELENŢĂ,

Celebrarea Zilei Naționale a Republicii Singapore îmi oferă deosebita 
plăcere să Vă adresez, în numele cetățenilor Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și bunăstare poporului singaporez.

Cu această ocazie frumoasă, țin să accentuez bunele relații de cooperare 
existente între țările noastre și să-mi exprim interesul pentru extinderea și aprofundarea colaborării în cele mai diverse domenii, în spiritul prieteniei, al înțelegerii și încrederii reciproce.

Totodată, în vremurile dificile pe care le parcurgem, folosesc acest prilej 
pentru a transmite un gând de susținere tuturor celor care au fost afectați de pandemia Covid-19 în Republica Singapore. Sunt ferm convins că împreună vom face față acestei provocări și vom asigura popoarelor noastre un viitor luminos și prosper.

Dorindu-Vă putere și hotărâre în exercitarea funcției Dumneavoastră 
de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.