CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul aniversării a 28-a a creării Poliției

STIMAȚI ANGAJAȚI ȘI VETERANI AI POLIȚIEI,

Cu prilejul aniversării a 28-a a creării Poliției, adresez angajaților și veteranilor acestei instituții cele mai sincere felicitări, exprimîndu-mi recunoștința polițiștilor care au contribuit la dezvoltarea țării noastre ca stat de drept și au făcut față provocărilor timpului, manifestînd fidelitate și credință la apărarea valorilor supreme – suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Consemnarea acestei sărbători are o conotație deosebită pentru întreaga noastră societate, întrucît, la constituirea și afirmarea statalității Republicii Moldova, un rol aparte îi revine anume Poliției, care, din momentul proclamării independenței, s-a aflat la straja ordinii publice și a securității vieții cetățenilor, promovînd consecvent principiile unui stat de drept.
Țin să Vă asigur că înțeleg specificul și dimensiunea sacrificiilor și eforturilor pe care le realizați zi de zi. Cunosc faptul că munca de polițist presupune abnegație și dragoste față de interesele naționale, disciplină și sacrificiu, dar și înalte calități morale. Astăzi, îi celebrăm pe toți acei care au îmbrățișat profesia de polițist, demonstrînd responsabilitate, profesionalism și înalt devotament civic în îndeplinirea obligațiunilor de a preveni și combate acțiunile antisociale, de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale omului, proprietatea publică și cea privată. Nu în ultimul rînd, privind cu respect în trecut, aducem un omagiu eroilor căzuți la datorie.
Urez tuturor angajaților și veteranilor poliției, precum și familiilor Dumneavoastră, sănătate, fericire, împliniri personale și profesionale. Să aveți parte de multă putere, pentru a răspunde cu promptitudine și maximă eficiență în orice situație dificilă, întru binele poporului și prosperarea Republicii Moldova!