CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele țării a aprobat Programul de acțiuni consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfânt, Domnitor al Moldovei

Programul a fost elaborat și aprobat în baza art.3 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 253-VIII din 2 iulie 2017 privind declararea anului 2018.

Planul conține 50 de acțiuni care vizează mai multe domenii: expoziții, conferințe științifice, competiții sportive, editarea lucrărilor (științifice și de popularizare), concerte, producerea filmelor, diferite concursuri tematice etc.

Activitățile vor fi desfășurate în toate localitățile din țara noastră, în orașele din străinătate unde există importante comunități de moldoveni, precum și în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în lume.