CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat distincții de stat unui grup de cetățeni

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 27 noiembrie a.c. distincții de stat unui grup de cetățeni.

Prin decrete prezidențiale, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională, s-au conferit distincţii de stat ale Republicii Moldova:

„Ordinul Republicii”

Nicolae Osmochescu, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova;

S-a conferit „Ordinul de Onoare”

Aurel Marinciuc, conferenţiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei;

S-a conferit Ordinul „ Gloria Muncii” următorilor:

Grigore Bucataru, șef de secție a Consiliului Raional Soroca;

Dumitru Chicu, director general al Întreprinderii Mixte „Moldantigrad” SA;

Andrei Cojuhari, profesor universitar  la Universitatea Tehnică a Moldovei;

Maria Cristea, director al Casei Portului Popular „Casa Cristea”;

Mihail Gașper, conducător al Gospodăriei Ţărăneşti „M.A. Gaşper”, raionul Orhei;

Nicolai Ivancioglu, director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Ghevlandri”, UTA Găgăuzia;

Nicolai Romandaș, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova;

Victor Roșca, director al Unităţii Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD;

Gheorghe Russu, preşedinte al Cooperativei Agricole de Prestări Servicii „Husa RVN”, raionul Briceni;

Ana Sula, profesor la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, oraşul Teleneşti;

Zinaida Terente, director al Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă” , orașul Ialoveni;

S-a conferit Medalia „Meritul Civic” următorilor:

Nina Alexandrova, contabil-şef la Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-Concert”;

Elena Axionova, director tehnic al Fabricii de Articole de Marochinărie „Artima” SA;

Eugenia Balan, șef de direcție la Ministerul Culturii;

Tatiana Beșliu, șef de direcție la Ministerul Economiei;

Serghei Botezatu, manager superior pentru proiecte, Misiunea Regională a Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în Republica Moldova;

Valentina Brihuneț, şef de secţie la Societatea pe Acţiuni „Floare-Carpet”;

Mihai Butucel, șef de direcție la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

Gheorghe Castraveț, administrator al Combinatului de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, raionul Ialoveni;

Alexandru Carțân, administrator al Societăţii Comerciale „Alvensagro” SRL, raionul Criuleni;

Vasile Ceban, agronom-şef la Societatea pe Acţiuni „Romanești”, raionul Străşeni;

Tudor Cojocaru, şef de direcție la Ministerul Educației;

Viorel Dandara, şef al Direcției Generale Învățământ, Tineret şi Sport a Consiliului Raional Râşcani;

Teodor Darie, director adjunct al Şcolii Profesionale nr.1, municipiul Bălți;

Maia Flenchea, șef de direcție la Primăria municipiului Chișinău;

Ștefan Guțan, conducător al Societății cu Răspundere Limitată „Guțan Agro”, raionul Șoldănești;

Silvia Guzun, director al Gimnaziului „Nicolae H. Costin”, municipiul Chişinău;

Maria Harea, conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă” din Chişinău;

Valentina Ivanova, profesor la Liceul Teoretic „N. Gogol”, municipiul Chişinău;

Kent Larson, director al misiunii regionale a Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în Republica Moldova;

Vasile Mârzenco, director executiv al Federaţiei Naționale a Fermierilor din Moldova;

Eugen Mocan, electrogazosudor la Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chişinău”;

Alexandra Moțpan, șef de direcție la Primăria municipiului Chișinău;

Tatiana Nicu, contabil-şef la Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”;

Andrei Onofrei, șef de serviciu în Aparatul Președintelui Republicii Moldova;

Gheorghii Pașalî, director al Societății cu Răspundere Limitată „Cumnuc Agro”, raionul  Ceadîr-Lunga;

Gheorghe Pânzaru, conducător al  Societății cu Răspundere Limitată „Sorforjar”, raionul Florești;

Liuba Pleșca, director al Liceului Teoretic „Meşterul Manole”, satul Sălcuţa, raionul Căuşeni;

Vasile Punga, maistru la Şcoala Profesională din oraşul Ocniţa;

Valerii Rotari, director al SRL „Baronceanca”, raionul Drochia;

Natalia Roșca, consultant principal la Ministerul Justiției;

Timofei Roșca, conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău;

Tamara Roznerița, şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Natalia Smentâna, consultant principal în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova;

Petru Stoicev, şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei;

Irina Suhușin, șef de serviciu al Organizaţiei Concertistice şi de Impresariat „Moldova-Concert”;

Nicolai Terzi, agronom-șef în Societatea Comercială „Agrogled” SRL, raionul Taraclia;

Grigore Tinică, manager al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.  George I.M. Georgescu”, oraşul Iași (România);

Galina Țurcan, profesor la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, orașul Soroca;

S-a conferit Medalia „Mihai Eminescu” următorilor:

Ana Macarevici, director al Liceului Teoretic „Minerva”,  municipiul Chişinău;

Ludmila Osipov, profesor la Colegiul Politehnic din municipiul Chişinău;

S-a conferit Medalia „Nicolae Testemiţanu” următorilor:

Viorica Șarpe, profesor la Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”;

Victor Vahnovan, profesor la Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”;

S-a conferit Titlul onorific „Artist al Poporului”

Vasile Stratulat, regizor-șef la Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-Concert”;

S-a conferit Titlul onorific „Maestru în Artă” următorilor:

Vera Caraulan, șef de secție la Primăria municipiului Bălți;

Oleg Volontir, director artistic al Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial;

Silvia Zagoreanu, specialist principal la Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial;

S-a conferit Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:

Nicanor Cernăuțan, director al Centrului de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj și Dezinfectare a Producției;

Alexandru Danci, şef de secţie la Spitalul Republican al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare;

Grigore Darie, șef de laborator la Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Pavel Macari, director al Liceului Teoretic „Academician Constantin Sibirschi”,  municipiul Chişinău;

Ion Valuță, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei;

S-a conferit Titlul onorific „Artist Emerit” următorilor:

Valeriu Cașcaval, solist instrumentist în Orchestra Ansamblului de Cântece și Dansuri Populare „Fluieraș”;

Marcel Dascal, solist instrumentist în Orchestra de Muzică Populară „Mugurel”;

Edgar Ștefaneț, dirijor al Orchestrei Ansamblului de Cântece și Dansuri Populare „Fluieraș”.