CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consiliul Suprem de Securitate a examinat situația infracțională și măsurile de combatere a crimelor

Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de președintele Nicolae Timofti, a examinat în ședința sa de astăzi, 15 octombrie a.c., situația infracțională din țară și eficiența activităților de prevenire și combatere a crimelor. Consiliul a audiat rapoarte în acest sens din partea ministrului Afacerilor Interne, Dorin Recean, ministrului Justiţiei, Oleg Efrim, procurorului general, Valeriu Zubco și a directorului-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu.

Raportorii au dat asigurări că, în pofida tensionării situației criminogene, forțele de ordine întreprind toate măsurile cuvenite pentru a nu admite ca fenomenul infracțional să iasă de sub control și pentru a asigura populației un climat fără violență.

Membrii CSS au discutat despre necesitatea modificării politicii penale a statului în vederea eficientizării activității structurilor responsabile de prevenirea și combaterea infracțiunilor.

Consiliul Suprem de Securitate a făcut un șir de recomandări instituțiilor abilitate ale statului, între care:

  • să perfecționeze cadrul normativ existent în vederea prevenirii și combaterii fenomenului criminalității, în corespundere cu standardele comunitare.
  • să elaboreze în termeni restrânși o Strategie de prevenire a criminalității și un Plan de acțiuni pentru implementarea acesteia.
  • să perfecționeze cadrul de politici publice în vederea promovării valorilor morale în societate, educației tinerei generații în spiritul respectului față de lege, intoleranței față de manifestările și tendințele criminale, și profilaxiei criminalității juvenile.
  • să asigure un cadru de interacțiune operațională de informații și de activități comune între instituțiile de drept și să întreprindă măsuri pentru ridicarea nivelului de profesionalism în rândul colaboratorilor acestor instituții.
  • să examineze propunerile consolidate ale MAI și Procuraturii Generale în scopul perfecționării legislației în domeniul combaterii criminalității.
  • să intensifice procesul de reorganizare și reformare a Procuraturii Generale și a MAI în conformitate cu strategiile elaborate