CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Funcții vacante

Aparatul Președintelui Republicii Moldova

anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 Secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Termen depunere dosare – 04 februarie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (Hotărîrea Guvernului nr.201/2009, anexa nr.1), care după examinarea dosarelor (admiterea la concurs) prevede următoarele etape:
1) competiția CV-urilor;
2) proba scrisă;
3) interviul.
Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este eliminatorie pentru candidații care vor obține un punctaj mai mic de 7,5.

Lista candidaților admiși la concursul de ocupare a funcției publice de conducere de nivel superior de secretar general adjunct

Anunț proba scrisă

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice

Candidatul învingător al concursului pentru funcția de secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova
- Consultant principal în Secția drept public – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 22 ianuarie 2021, ora 17.00.

- Consultant principal în Secția drept privat – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 22 ianuarie 2021, ora 17.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de participare la concurs

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante