CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Șef al Direcției informare și comunicare cu mass-media

Șef al Direcției informare și comunicare cu mass-media – 1 funcție vacantă 

 

Termen depunere dosare – 30 iunie 2022, ora 16.00.

 

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere va include proba scrisă şi interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției informare și comunicare cu mass-media.

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Candidatul învingător al concursului.