CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova

 Instituția prezidențială anunță concurs de selectare a candidaților pentru funcția de șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova.

 

Concursul de selectare se realizează în două etape:

 1) competiția dosarelor (aprecierea motivației și experienței candidaților);

 2) interviul.

 

TIP DE ANGAJARE:

 

Pe durată determinată, pe perioada aflării în funcţie a persoanei cu funcţie de demnitate publică.

 

SCOPUL FUNCȚIEI:

 

Asigurarea realizării de către Președintele Republicii Moldova a atribuțiilor sale constituționale.

 

SARCINILE DE BAZĂ:

 

1. Conduce Cabinetul Președintelui Republicii Moldova;

2. Asigură asistenţa necesară Președintelui Republicii Moldova pentru exercitarea atribuțiilor sale constituționale;

3. Asigură planificarea și desfășurarea agendei Președintelui Republicii Moldova;

4. Reprezintă Preşedintele Republicii Moldova în relaţiile cu alte autorităţi publice şi instituţii ale statului, cu persoane fizice şi juridice, inclusiv de peste hotare.

 

DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 

-          curriculum vitae (CV)

-          scrisoare de motivare

-          copia buletinului de identitate.

 

Documentele se vor depune prin email sau personal la sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154), până la data de 13 mai 2022, în zilele de luni până vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-16:30. Persoana responsabilă de primirea dosarelor: Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

 

Interviul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Informația privind data și ora desfășurării interviului va fi afișată suplimentar pe pagina oficială a instituției prezidențiale.