CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Cehe, Miloš Zeman

EXCELENȚĂ,

Cea de-a 100-a aniversare a proclamării independenţei statului ceh este o ocazie specială de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări pentru Excelenţa Voastră, însoţite de urările alese de pace, prosperitate şi unitate pentru cetăţenii cehi.

Doresc să reafirm, în acest context deosebit, că Republica Cehă este un partener de încredere pentru Republica Moldova şi un model de modernizare a ţării. Sînt ferm convins că bunele relaţii de prietenie şi colaborare dintre statele noastre vor continua să se dinamizeze spre beneficiul ambelor popoare.

Reiterînd urările de bine prilejuite de evenimentul istoric important pentru poporul ceh, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.