Strategia Securității Naționale, adoptată de CSS și transmisă Guvernului pentru definitivare

Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, a condus astăzi, 21 iunie, ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) în cadrul căreia a fost discutat proiectul Strategiei Securității Naționale și Planul de Acțiuni privind implementarea acesteia.

Șeful statului a declarat că Strategia are menirea de a contribui la consolidarea  securității naționale, în contextul riscurilor amenințărilor din regiune, precum și la avansarea parcursului european al Republicii Moldova, obiective asumate de guvernare.

Documentul-cadru a fost elaborat de o Comisie de stat, creată prin decret prezidențial, cu participarea instituțiilor de profil, a Academiei de Științe a Moldovei și a reprezentanților societății civile. Strategia a fost consultată cu reprezentanți ai Centrului Marshall din Germania, precum și cu experți internaționali, inclusiv din România, Statele Unite și Letonia.

Strategia este proiectată în patru capitole care descriu riscurile și amenințările la adresa securității naționale, dar și soluțiile care ar contribui la contracararea acestora, în contextul evoluțiilor geo-politice recente.

În cadrul ședinței, a fost adoptat, prin consens, documentul, care urmează a fi transmis Guvernului spre definitivare și, ulterior, Parlamentului pentru aprobare finală.