CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Cooperare internațională pentru elaborarea Strategie de securitate a Republicii Moldova

Ședința Comisiei pentru elaborarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova, constituită prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1552 din 6 mai 2015, s-a desfășurat marți, 23 iunie a.c..

La ședință a participat un grup de experți de la Centrul European de Studii de Securitate „George C. Marshall” (Germania) și de la „Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning” (România).

Experții străini, care participă la elaborarea unor documente similare în domeniul securității în România, Suedia, Albania și Georgia, au remarcat activitățile realizate până în prezent și s-au oferit să acorde sprijin metodologic la elaborarea Strategiei.

În timpul discuțiilor s-a pus accent pe necesitatea comunicării continue cu societatea civilă și cu mass-media, pentru a asigura o implicare mult mai mare a acestora în activitatea Comisiei.

Pe parcursul ședinței au fost prezentate acțiunile realizate în procesul de elaborare a Strategiei și au fost menționate provocările apărute. De asemenea,  a fost examinat Programul de activitate al Comisiei și al grupului de experți care acordă asistență în realizarea documentului.

Până la 1 octombrie 2015, Comisia urmează să elaboreze și să prezinte președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, proiectul Strategiei securității naționale a Republicii Moldova și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.