CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Direcția politică internă

Consultant principal în Direcția politică internă – 1 funcție vacantă

 

Termen depunere dosare – 04 iulie 2022, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154.

Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

 

Decizia Comisiei de concurs 

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în baza dosarelor depuse,  nu a fost selectat niciun candidat eligibil la funcția de consultant principal în Direcția politică internă.