CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul justiţiei

 

 Instituția prezidențială anunță concurs de selectare a candidaților pentru funcția de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul justiţiei.

 

Concursul de selectare se realizează în două etape:

 1) evaluarea dosarelor (aprecierea motivației și experienței candidaților);

 2) interviul.

 

TIP DE ANGAJARE:

 

Pe durată determinată, pe perioada aflării în funcţie a persoanei cu funcţie de demnitate publică.

 

SCOPUL FUNCȚIEI:

 

Asigurarea realizării de către Președintele Republicii Moldova a atribuțiilor sale constituționale în domeniul juridic.

 

 SARCINILE DE BAZĂ:

 

1. Acordă sprijin şi consiliere Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul juridic;

2. Analizează și își expune opiniile despre legile parvenite spre promulgare;

3. Elaborează analize, comunicate, discursuri, mesaje şi alte materiale necesare desfăşurării şi susţinerii activităţii Președintelui Republicii Moldova, conform domeniului de competență;

4. Dezvoltă și menține relaţii de colaborare cu alte autorități și instituţii din ţară și din străinătate.

 

DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 

-          curriculum vitae (CV)

-          scrisoare de motivare

-          copia buletinului de identitate.

 

Documentele se vor depune prin email sau personal la sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154), până la data de 13 mai 2022, în zilele de luni până vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-16:30. Persoana responsabilă de primirea dosarelor: Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

 

Interviul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Informația privind data și ora desfășurării interviului va fi afișată suplimentar pe pagina oficială a instituției prezidențiale.