CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele țării a conferit „Ordinul de Onoare” Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne

Astăzi, Igor Dodon a participat la ceremonia festivă cu prilejul aniversării a 26-a de la înființarea Departamentului Trupelor de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne.

Șeful statului a menționat că Trupele de Carabinieri au fost printre primele structuri de forță care au participat plenar la afirmarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent.

De asemenea, președintele țării a exprimat recunoștință pentru contribuția substanțială a întregului efectiv la menținerea ordinii de drept, la asigurarea securității concetățenilor, la paza obiectivelor de importanță majoră, precum și la lichidarea consecințelor calamităților naturale.

Cu acest prilej, în semn de profundă apreciere a meritelor deosebite ale efectivului în menţinerea ordinii publice și apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și pentru contribuție la asigurarea integrităţii proprietăţii publice şi a unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor, Igor Dodon a conferit „Ordinul de Onoare” Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne.