Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ.

Prezentăm textul integral al mesajului:

„Stimați angajați din sistemul educațional al Republicii Moldova,

Vă adresez sincere și cordiale felicitări cu ocazia Zilei Dumneavoastră Profesionale. Respectul, considerația și recunoștința sunt sentimentele cel mai intens trăite anual, în data de 5 octombrie, când sărbătorim Ziua  profesională a lucrătorilor din învățământ.

Cu trecerea timpului, precum știm, rolul educatorului capătă noi valențe: dacă în școala tradițională acesta transmitea cunoștințe, în societatea modernă el are un statut cuprinzător de instructor, mediator și moderator, confesor și protector, consilier și terapeut, lider de opinie științifică și manager al colectivelor de elevi. Indiferent însă de transformările care s-au produs și se produc, rămâne neschimbată entitatea celui chemat să călăuzească în viață – exemplu de inteligență, corectitudine și umanism, model de adevărat patriot și luptător pentru idealurile naționale, promotor al valorilor universal-umane.

Profesia căreia îi aducem astăzi omagiu se contopește cu personalitatea celui ce o exercită. Semnificând dăruire, sufletul unui cadru didactic nu seacă niciodată, ci, dimpotrivă, se îmbogățește și întinerește cu fiece generație aflată în plină creștere. Iată de ce nu există foști, ci doar mereu prezenți la datorie educatori, învățători, profesori.

Fluxul de gânduri, amintiri, emoții și cuvinte dintre cele mai frumoase transformă Ziua lucrătorilor din învățământ într-o forță generatoare de energie și entuziasm, într-o nestrămutată dorință de a continua opera de edificare a unei societăți cu aspirații europene.

Dragi pedagogi,

Cu profundă gratitudine pentru munca Dumneavoastră nobilă, îndeplinită cu abnegație, perseverență și încredere, Vă urez multă sănătate, succese pe plan personal și profesional, inspirație și performanțe în realizarea obiectivelor educaționale menite să contribuie la prosperarea țării noastre, Republica Moldova”.