CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consiliul Suprem de Securitate a luat în dezbatere asigurarea securității ecologice

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a prezidat astăzi, 11 noiembrie a.c., Consiliul Suprem de Securitate. În cadrul ședinței, la care au fost puse în dezbatere chestiuni ce țin de asigurarea securității ecologice a Republicii Moldova, au fost audiate rapoartele prezentate de Gheorghe Șalaru, ministrul Mediului,  Ion Guceac, secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei, și Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste.

Membrii Consiliului Suprem de Securitate au discutat despre necesitatea modificării politicii statului cu privire la protecţia mediului înconjurător şi a resurselor naturale, elemente de bază în asigurarea securităţii statului, care contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării.

Consiliul Suprem de Securitate a luat o decizie în care recomandă instituțiilor abilitate ale statului să ajusteze legislația națională  în domeniu la standardele Uniunii Europene și să realizeze reforma instituțională a structurilor de protecţie a mediului.