Consiliul Suprem de Securitate a examinat modul de implementare a Strategiei securității naționale

Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a examinat în ședința sa de astăzi, 26 noiembrie a.c., modul în care este implementată Strategia securității naționale a Republicii Moldova, aprobată la 15 iulie 2011, prin Hotărârea Parlamentului nr. 153.

Membrii Consiliului au decis asupra necesității elaborării unui Plan de Acțiuni pentru implementarea Strategiei securității naționale. Totodată, s-a convenit asupra consolidării capacității de planificare strategică a Consiliului Suprem de Securitate, care va efectua o analiză permanentă a sistemului de securitate naţională şi de ajustare a acestuia în funcţie de ameninţări şi riscuri, va coordona și va monitoriza activitățile în domeniul securității naționale ale structurilor relevante ale statului.

Membrii CSS au aprobat, de asemenea, Concepţia de reformare a Consiliului Suprem de Securitate, care prevede, între altele, sporirea eficienței în combaterea amenințărilor la adresa securității naționale și a nivelului de transparență a sectorului de securitate și apărare.