CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională

Consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională – 1 funcție vacantă 

 

Termen depunere dosare – 16 septembrie 2022, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. 

Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în  Secția e-administrare și securitate informațională:  


Decizia Comisiei de concurs 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, niciun candidat nu a promovat proba scrisă