CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Contact

APARATUL PREȘEDINTELUI

Republica Moldova
Chișinău, MD 2073
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

cancelaria@prm.md

tel.: (+373) 22 265 236

 

DIRECȚIA PETIȚII ȘI AUDIENȚĂ

Natalia Chirtoacă
Șef direcție

 petitii@prm.md

tel.: (+373) 22 265 224
     

Potrivit Codului administrativ nr.116 din 19.07.2018 petițiile pot fi depuse în scris ori expediate prin poștă sau fax, trimise în formă electronică, însoțite de semnătura electronică, sau expuse verbal în cadrul audienței. 

Direcția petiții și audiență va realiza audiența cetățenilor săptămânal, în zilele de marți și joi, cu începere de la ora 9.00.

Cererea de primire în audiență poate fi transmisă prin poșta electronică (petitii@prm.md) sau telefonic (022 265 226).

 

Secția cetăţenie, graţiere și distincții de stat

Vladislav Poghircă
Șef serviciu

v.poghirca@prm.md

tel.: (+373) 22 265 256

 

CABINETUL DE HERALDICĂ

Silviu Tabac
Heraldist de Stat, șef serviciu

s.tabac@prm.md 

tel.: (+373) 22 265 355

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI COMUNICARE CU MASS-MEDIA 


Șef direcție 

Rima PLĂCINTĂ-CONDRAȚCHI   (tel.: (+373) 22 265 249 )

presa@prm.md

  

Secția relații externe:

Victor Ciobanu  (tel.: (+373) 22 265 244; v.ciobanu@prm.md)  


Secția protocol

Rodica Adamciuc (tel.: (+373) 22 265 306; r.adamciuc@prm.md)

Violeta Ijițchi      (tel.: (+373) 22 265 223); v.ijitchi@prm.md)

Adrian Ceaica    (tel.: (+373) 22 265 291); a.ceaica@prm.md)