Constituția Republicii Moldova

Publicat : 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 78     art Nr : 140    

Data intrarii in vigoare : 27.08.1994

    _______________________
  * Republicată.
    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:  
    LP185-XVI din 29.06.06, MO106-111/14.07.06 art.502
    LP344-XV din 25.07.03, MO170-172/08.08.03 art. 721
    LP1471-XV din 21.11.02, MO169/12.12.02 art.1294
    LP1470-XV din 21.11.02, MO169/12.12.02 art.1292
    LP1469-XV din 21.11.02, MO169/12.12.02 art.1290
    LP351-XV din 12.07.01, MO90-91/02.08.01 art.699
    LP1115-XIV din 05.07.00, MO88-89/28.07.00 art.661
    LP957-XIII din 19.07.96, MO54/15.08.96 art.517
    Rectificare la art.88, MO nr.1, partea II, din 19 august 1994, pag.1
    Rectificare la art.75, MO nr.10 din 20 octombrie 1994, pag.2

NOI, reprezentanţii plenipotenţiari ai poporului Republicii Moldova, deputaţi în Parlament,

PORNIND de la aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, exprimate prin proclamarea independenţei Republicii Moldova,

AVÎND în vedere continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul istoric şi etnic al devenirii lui ca naţiune,

NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, care împreună cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldova,

CONSIDERÎND statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic valori supreme,

FIIND CONŞTIENŢI de responsabilitatea şi obligaţiile noastre faţă de generaţiile precedente, actuale şi viitoare,

REAFIRMÎND devotamentul nostru faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace şi bună înţelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, adoptăm Constituţia Republicii Moldova, declarînd-o LEGE SUPREMĂ A SOCIETĂŢII ŞI A STATULUI. 

TITLUL I. PRINCIPII GENERALE
TITLUL II. DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

TITLUL III. AUTORITĂŢILE PUBLICE

TITLUL IV. ECONOMIA NAŢIONALĂ ŞI FINANŢELE PUBLICE
TITLUL V. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
TITLUL VI. REVIZUIREA CONSTITUŢIEI
TITLUL VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII