CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Serbia, Aleksandar VUČIĆ

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Serbia îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale felicitări şi alese urări de bine, de pace şi prosperitate.

Sărbătoarea de mare semnificație pentru cetățenii sîrbi îmi oferă prilejul de a reitera convingerea că dialogul nostru bilateral, bazat pe încredere, va contribui pe mai departe la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova şi Republica Serbia în cele mai diverse domenii de interes comun.

Reiterînd felicitările și urările de bine, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.