CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Partidului "Spravedlivaia Rossia", Serghei Mironov

Stimate Serghei Mihailovici,

 Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez Dumneavoastră, bunul meu prieten, cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 66-a aniversări. Vă urez din tot sufletul multă sănătate, mulți ani fructuoși și noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere.

 În calitate de lider al fracțiunii "Spravedlivaia Rossia" în Duma de Stat, contribuiți semnificativ la dezvoltarea relațiilor moldo-ruse de prietenie și colaborare, precum și la acordarea unui sprijin multilateral poporului țării noastre.

  Reiterînd felicitările din toată inima cu prilejul aniversării zilei Dumneavoastră de naștere și urările de bine, noroc, fericire și bunăstare rudelor și apropiaților Dumneavoastră, Vă rog să acceptați, Stimate Serghei Mihailovici, expresia distinselor mele sentimente.