CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Colegiului Comisiei Economice Eurasiatice, Tigran SARKISIAN

Stimate Domnule SARKISIAN,

Vă rog să acceptați sincerele mele felicitări cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, însoțite de cordiale urări de sănătate și succese în realizarea obiectivelor propuse.

Mă bucur că am o ocazie excelentă de a remarca responsabilitatea deosebită a activității Dumneavoastră profesionale și rolul ei important în lansarea unor mecanisme eficiente de integrare eurasiatică. Apreciez foarte mult contribuția Dumneavoastră personală la stabilirea și consolidarea cooperării dintre Comisia Economică Eurasiatică, Uniunea Economică Eurasiatică și Republica Moldova. Sper că vom continua și vom dezvolta și pe viitor colaborarea noastră fructuoasă.

Urîndu-Vă din tot sufletul noi realizări în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să agreați, Stimate Domnule Sarkisian, expresia înaltei mele considerații.