Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Consiliului de Stat şi al Consiliului de miniştri ale Republicii Cuba, Domnului Miguel Diaz-Canel BERMÜDEZ

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia celebrării Zilei Naţionale a Republicii Cuba, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Vă adresez sincere felicitări şi urări de bine.

Folosind acest prilej, îmi exprim speranţa că dialogul bilateral şi relaţiile de cooperare dintre Republica Moldova şi Republica Cuba vor cunoaşte o nouă ascensiune, în special în domeniile comercial-economic şi cultural, în interesul şi spre beneficiul cetăţenilor ţărilor noastre.

Reiterînd urările de prosperitate şi pace pentru întreg poporul cubanez, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.