CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

NECROLOG. IVAN ZABUNOV

Cu profund regret am primit vestea că a încetat să bată inima celui care a fost Ivan Zabunov, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cavaler al Ordinului de Onoare.

Ivan Zabunov, etnic bulgar, s-a născut la 28 iunie 1948 în orașul Tvardița, raionul Taraclia.

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, urmând studii postuniversitare la Academia de Științe a URSS.

Activitatea didactică și științifică și-a desfășurat-o în cadrul Academiei de Științe a RSSM, ulterior, în calitate de conferențiar universitar, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

A fost doctor în istorie și membru al Academiei de Științe din Bulgaria.

În anul 1989, Ivan Zabunov a fondat și a condus Societatea culturală „Възраждане” („Renașterea”). În calitate de Președinte al acestei organizații obștești, a apărat și promovat valorile naționale bulgare în deplină consonanță cu  cele ale pământului moldovenesc. A miliat pentru pace în lume, pentru relații armonioase între etniile conlocuitoare pe teritoriul țării noastre, pentru drepturile omului, toleranță și nediscriminare.

Pentru merite deosebite, Ivan Zabunov a fost distins cu titlul onorific „Om Emerit” (2001) și cu Ordinul de Onoare (2004).

Așa cum a fost, un om de o cumsecădenie proverbială și cetățean cu atitudine, regretatul Ivan Zabunov va rămâne în inimile noastre și în istoria statului Republica Moldova.

În aceste clipe de adâncă tristețe, suntem alături de familia îndoliată și exprimăm sinceră compasiune rudelor, prietenilor și tuturor celor care i-au apreciat erudiția profesională și noblețea sufletească.

Dumnezeu să-i dăruiască liniște eternă și lumină veșnică în lumea către care a plecat.