CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, președintelui Sloveniei, Borut Pahor

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Slovenia am onoarea şi deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere urări de pace şi prosperitate pentru întregul popor sloven.

Ne bucură mult faptul că, în ultimii ani, cooperarea dintre statele noastre a cunoscut o dinamică ascendentă constantă. Am convingerea că relaţiile de prietenie şi colaborare moldo-slovene vor contribui şi în continuare la asigurarea stabilităţii regionale, precum şi la edificarea unei Europe unite.

Totodată, ţin să exprim recunoştinţă Republicii Slovenia pentru sprijinul politic acordat țării mele în eforturile de realizare a obiectivului său major – integrarea europeană, inclusiv pentru disponibilitatea de a oferi asistenţă în vederea preluării bunelor practici de implementare a reformelor în scopul alinierii la standardele şi structurile comunitare.

Reiterînd cele mai calde şi cordiale felicitări, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.