CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Federal al Republicii Federale Germania

EXCELENŢĂ,

Am onoarea de a Vă transmite sincere felicitări cu prilejul celebrării zilei de naștere a Excelenței Voastre, dorindu-Vă mulți ani cu sănătate și bunăstare.

Folosind deosebita ocazie, țin să remarc caracterul solid al relațiilor dintre Moldova și Germania, dar și eforturile conjugate prin care este amplificat parteneriatul bilateral, în domeniile prioritare dezvoltării durabile a statelor noastre, în corespundere cu interesele ambelor popoare.

Reiterînd felicitările pentru Dumneavoastră personal și urările de bine pentru oamenii care Vă sunt dragi, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.