CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj adresat Președintelui Statelor Unite Mexicane, Andres Manuel Lopex Obrador

EXCELENŢĂ,

în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să Vă felicit cordial cu prilejul inaugurării Excelenţei Voastre în funcţia de Preşedinte al Statelor Unite Mexicane.

Fiind interesat de consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-mexicane, susţin, pe căile posibile, valorificarea potenţialului existent al cooperării bilaterale, spre beneficiul ambelor noastre state şi popoare.

Dorindu-Vă mult succes şi realizări importante în exercitarea mandatului de mare răspundere, încredinţat de cetăţenii mexicani, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.