CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală

Stimați funcționari din autoritățile administrației publice locale,

 

Celebrarea zilei profesionale este o ocazie specială de a Vă adresa cele mai sincere felicitări împreună cu alese urări de bine.

Sărbătoarea dedicată muncii și perseverenței fiecăruia dintre Dumneavoastră este un bun prilej de a-mi exprima recunoștința pentru contribuția esențială pe care o aduceți la îmbunătățirea, la nivel local, a calității vieții oamenilor, dar și pentru competența și responsabilitatea pe care le manifestați în slujba lor.

Pe bună dreptate, progresul societății, dar și al statului nostru în general, este determinat de activitatea autorităților publice din toate raioanele. Or, dezvoltarea complexă a țării se produce, în mod esențial, datorită conștiinței profesionale cu care Vă asumați sarcini și desfășurați acțiuni concrete în beneficiul comunităților locale și al fiecărui cetățean deopotrivă.

Vizitele pe care le efectuez în întreaga țară îmi consolidează convingerea că întru susținerea autorităților publice locale și creșterea eficienței acestora, mai ales în situația actuală, este imperativ ca administrația centrală să implementeze politici eficace de descentralizare, să folosească toate mijloacele pentru a continua reformele în domeniu, fiindcă doar atunci Moldova obține reușite, cînd treburile publice în toate localitățile, mari și mici, sînt gestionate legal, profesionist și productiv.

Stimați funcționari, Vă mulțumesc pentru abnegația dovedită în activitate și Vă urez multă putere de muncă, idei inovatoare și proiecte reușite, care să vă aducă recunoștința concetățenilor.