CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a semnat un decret privind constituirea Comisiei pentru reformarea Consiliului Suprem de Securitate

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a emis astăzi, 14 septembrie a.c., un decret privind constituirea Comisiei pentru reformarea Consiliului Suprem de Securitate. Comisia are următoarea componență:

 

Președinte

BARBĂNEAGRĂ  Alexei, consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate

 

Secretar

ONOFREI Andrei,  preşedinte al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului

 

Membri:

STOIANOGLO Alexandru, preşedinte al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului;  

LEANCĂ Iurie, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene;    

NEGRUŢA Veaceslav, ministru al finanţelor;

EFRIM Oleg, ministru al justiţiei;

RECEAN Dorin, ministru al afacerilor interne;

MARINUŢA Vitalie, ministru al apărării;

ZUBCO Valeriu, Procuror General

DEDIU Valentin, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova;

DUCA Gheorghe, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei;

CIBOTARU Viorel,  director al Institutului European de Studii Politice;

BARBĂROȘIE Arcadie, director executiv al Institutului de Politici Publice;

ŢARANU Anatol, director al Centrului de Cercetări Strategice şi Consultanţă Politică „Politicon”.

 

Comisia pentru reformarea Consiliului Suprem de Securitate are în atribuțiile sale să:

a) elaboreze proiectul Legii cu privire la Consiliul Suprem de Securitate ținând cont de rolul și locul Consiliului Suprem de Securitate în sistemul organelor securității statului și reieșind din contextul geopolitic actual;

b) prezinte Preşedintelui Republicii Moldova până la 1 februarie 2013 proiectul Legii cu privire la Consiliul Suprem de Securitate;

c) creeze un grup de lucru interdepartamental care să acorde asistența necesară Comisiei;                    

d) antreneze în activitatea sa experţi şi specialişti din cadrul altor autorităţi care nu sunt reprezentate în Comisie.