CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

La Chișinău a fost dezvelit bustul mareșalului polonez Josef Pilsudski

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a participat astăzi, 20 noiembrie a.c., împreună cu președintele Republicii Polone, Bronisław Komorowski, la ceremonia de dezvelire a bustului mareșalului Josef Pilsudski la Chișinău.

În discursul rostit în fața celor prezenți, președintele  Bronisław Komorowski și-a exprimat satisfacția față de nivelul actual al relațiilor de prietenie dintre Polonia și Republica Moldova și a declarat că poporul polonez este onorat de faptul că meritele marelui om de stat Josef Pilsudski sunt apreciate în Republica Moldova.

Președintele Nicolae Timofti a apreciat lupta ilustrului om politic polonez pentru libertatea și independența țării sale, menționând că activitatea mareșalului Josef Pilsudski reprezintă un exemplu demn de urmat.

Prezentăm textul integral al discursului rostit de președintele Nicolae Timofti:

”Stimate domnule președinte Komorowski,

Onorată asistență,

Am deosebita plăcere de a participa la ceremonia de dezvelire a bustului mareșalului polonez Josef Pilsudski la Chișinău.

Viața acestui remarcabil om de stat polonez reprezintă dovada unei imense dragoste pentru poporul său și, totodată, de angajament total pentru propășirea patriei sale.

Personalitatea mareșalului Josef Pilsudski, care a fost primul șef de stat al Poloniei renăscute și fondatorul forțelor armate poloneze, a marcat nu doar istoria țării sale, dar și a Europei.

Josef Pilsudski s-a implicat activ în mișcarea de eliberare națională în perioadă în care Polonia se afla sub ocupația Rusiei țariste, militând pentru restabilirea independenței țării sale.

Eforturile sale nu au fost în zadar. Pe 11 noiembrie 1918 a fost proclamată independența celei de-a doua Republici Polone.

Unul dintre meritele lui Josef Pilsudski este salvarea Europei de ororile bolșevismului. În 1921, în bătălia de la Varșovia ostașii polonezi, conduși de mareșal, au zdrobit trupele Armatei Roșii, asigurând independența țării. Numit de istorici „Miracolul de pe Vistula”, evenimentul a pus capăt planurilor liderilor bolșevici de a declanșa o „revoluție mondială”.

Activitatea publică a lui Pilsudski, la fel, rămâne un exemplu de urmat. Nu a fost interesat de însemnele puterii, ci de exercitarea ei în interesul bunăstării și securității țării sale. Și-a făcut un titlu de glorie din a nu trage nici un folos financiar din funcțiile oficiale pe care le-a deținut.

Dezvelirea bustului acestui ilustru om politic polonez aici, la Chișinău, reprezintă un omagiu celui care prin faptele sale a arătat că libertatea și independența țării tale sunt valori pentru care merită să lupți până la sacrificiu.

Voi încheia acest discurs cu îndemnul să însușim această lecție a istoriei”.

Mareșalul Josef Pilsudski a vizitat consulatul Republicii Polone la Chișinău în aprilie 1932.

Bustul ilustrului om politic polonez a fost realizat de sculptorul moldovean Veaceslav Jiglițchi.